On je živ!
Marija i Isus
Nema zapisa.
Blog - kolovoz 2014
četvrtak, kolovoz 28, 2014


Tek ćemo u raju moći istinski razumjeti kako je sveta Misa zaista veliko božansko čudo. Koliko god se netko trudio, koliko god svet i prosvijetljen bio o ovom neizmjernom božanskom daru koji nadilazi svaku sposobnost shvaćanja ljudi i anđela, može samo siromašnim riječima pokušati dokučiti ono što ona zapravo jest.

Jednom su pitali svetoga oca Pija: – Oče, protumačite, objasnite nam svetu Misu. – Djeco moja – odgovorio je – kako bih vam protumačio?! Sveta je Misa beskrajna kao i Isus. Upitajte jednoga anđela što je sveta Misa i on će vam uistinu odgovoriti: „Razumijem da postoji i zašto se slavi, ali ne razumijem njezinu beskrajnu, veliku vrijednost.“ Jedan anđeo, tisuće anđela, pa i cijelo nebo to zna i tako misli.

zamakdushe @ 14:12 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
ponedjeljak, kolovoz 25, 2014


Ovako hvalu iskazujte. Najprije nad čašom: „Zahvaljujemo ti, Oče naš, za svetu lozu Davida, sluge tvojega, koju si dao da upoznamo po Isusu, sluzi svome. Neka ti je slava u vijeke.“

Zatim nad razlomljenim kruhom: „Zahvaljujemo ti, Oče naš, za život i spoznaju koju si dao da upoznamo po Isusu, sluzi svome. Neka ti je slava u vijeke. Kao što je ovaj kruh bio raspršen po brežuljcima te je sabran i postao jedan, neka se tako tvoja Crkva sabire s krajeva zemlje u jedno kraljevstvo tvoje; jer tvoja je slava i moć po Isusu Kristu u vijeke.“

Neka nitko ne jede ili pije od vaše euharistije ako nije kršten u ime Gospodnje, jer o tome je Gospodin rekao: Ne dajte, veli, svetinje psima.

Kad se nasitite, ovako zahvaljujte: „Zahvaljujemo ti, Oče sveti, za tvoje sveto ime koje si stavio u srca naša i za znanje i vjeru i besmrtnost koju si nam očitovao po Isusu, svome sluzi. Neka ti je slava u vijeke. Ti si, svemoćni Bože, sve stvorio radi imena svojega, hranu i piće dao si ljudima na radost, da ti zahvaljuju. A nama si dao duhovnu hranu i duhovno piće i život vječni po sluzi svome. Ponajprije ti zahvaljujemo jer si moćan; neka ti je slava u vijeke.

Spomeni se, Gospodine, Crkve svoje, da je braniš od svakoga zla, i usavrši je u svojoj ljubavi. I saberi od četiri vjetra nju, posvećenu u kraljevstvu svome koje si joj pripravio; jer tvoja je moć i slava u vijeke.

Neka dođe milost i prođe ovaj svijet! Hosana Bogu Davidovu! Ako je tko svet, neka pristupi; ako tko nije svet, neka se pokaje! Maranatha, Amen!“

Kad se dakle nedjeljom saberete, lomite kruh i iskazujte hvalu, a najprije ispovjedite svoje grijehe da vaša žrtva bude čista.

Svatko tko ima razmiricu sa svojim drugom, neka se ne sastaje s vama prije nego što se izmire, da ne obeščaste vašu žrtvu.

Jer ovako je rekao Gospodin: Na svakom mjestu i u svako vrijeme neka mi se prinosi žrtva čista, jer ja sam velik kralj i strašno je Ime moje među narodima.

zamakdushe @ 13:55 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, kolovoz 22, 2014


U prirodu je ugrađena tajna ljubavi, fantastične ljubavi. Kucanje moga srca, stotine tisuća puta na dan, besplatno. Nevjerojatno. Svaki dan udahnem dvadeset tisuća puta, a za stotinu i četrdeset kubičnih metara zraka koji za to trebam, ne ispostavlja mi se nikakav račun.

Pitam se, koliko je letova i koliko pčela bilo potrebno za malu žličicu zlatnožuta meda za moj doručak. I koliko je cvjetova za to cvalo. I tko je dao da sja sunce, jer kad pada kiša, pčele ne lete. Sve to za jednu žličicu zlatnožuta meda za moj doručak!

Phil Bosmans

zamakdushe @ 13:32 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, kolovoz 19, 2014


Pavao je dublje od svih znao tko je Krist te je u skladu s onim što je sam činio proglasio kakav ima biti čovjek koji je dobio ime po Kristu: toliko ga je naime brižno nasljedovao da je u sebi vidljivo očitovao samoga Gospodina, tako te se činilo da ovdje ne govori on, Pavao, nego Krist, kao što i sam reče, dobro znajući što ima u sebi:

Tražite, veli, dokaz od onoga koji u meni govori, od Krista.
I opet: Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni.

Ovdje nam je dakle pokazao i kakvu snagu ima to Kristovo Ime, jer za Krista kaže da je Božja sila i Božja mudrost; zove ga također samim mirom ili nepristupačnim svjetlom, u kojem prebiva sami Bog,
pomirenjem i otkupljenjem, velikim svećenikom i Pashom, utjehom duša, sjajem slave, slikom biti i tvorcem vjekova, hranom i duhovnim pićem, stijenom i vodom, temeljem vjere, ugaonim kamenom; slikom Boga nevidljivoga, i velikim Bogom; glavom tijela Crkve, prvorođencem novoga stvorenja, prvijencem onih koji su usnuli, prvorođenim od mrtvih i prvorođenim od mnoge braće; posrednikom Boga i ljudi, i prvorođenim Sinom koji je okrunjen slavom i čašću; Gospodinom slave; počelom stvari; kraljem pravde; k tome i knezom mira, kraljem sviju koji je zadobio vlast nad kraljevstvom koje nema granica.

On ga je nazvao tim i drugim imenima te vrste. Imenima koja su tako mnogobrojna da se zbog množine ne bi ni mogla lako prebrojiti. No, ona se međusobno tako slažu i uzajamno sažimlju značenja da nam otkrivaju čudesnu snagu toga Kristova imena i toliko pokazuju njegovu veličinu, što se riječima ne može izreći.

Stoga, kad nam je dobrota našega Gospodina udijelila najveće, najbožanskije i prvo ime: da se urešeni Kristovim imenom zovemo ‘kršćanima’, treba da sva imena koja tumače taj pojam budu u nama tako utjelovljena te se ne učini da se lažno nazivamo ‘kršćanima’, nego da za to imamo svjedočanstvo iz svoga života.

(Sv. Grgur Nisenski, crkveni otac)

zamakdushe @ 16:35 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, kolovoz 16, 2014Ti li si slatko svjetlo, što me ispunja
i moga srca tamu rasvjetljuje?
Vodiš me poput majčine ruke,
i ako bi me napustio,
ne bih više znala ni korak učiniti.

Ti si prostor
koji okružuje moj bitak i u sebi ga skriva.
Iz tebe otpušten u ništavilo se pada,
iz kojeg ti na svjetlo uzdižeš.
Ti, bliži meni nego ja samoj sebi
i unutarnjiji od moje najdublje nutrine
a ipak nedokučiv i neshvatljiv,
kojeg ni jedno ime ne obuhvaća:
Duše Sveti – vječna ljubavi!

Nisi li ti slatka mana,
što se iz srca Sina
u moje srce pretače,
anđela i svetaca hrana?
On, koji je iz smrti ustao na život,
on je i mene na nov život probudio
iz sna smrti.
I nov život daje mi iz dana u dan,
i jednom neka me njegova punina prožme,
život od tvoga života – da, ti sam:
Duše Sveti – vječni živote!

Ti li si zraka,
koja od prijestolja suca bljesnu
i prodrije u dubinu noći duše,
koja nikad sebe samu ne spozna?
Milosrdno-neumoljivo
prodire ona u bore skrivene.
Uplašena od pogleda sebe same,
ustupa prostor svetom strahu,
početku one mudrosti,
koja dolazi iz visine
i u visinu nas čvrsto usidruje,
u tvom djelovanju,
koje nas nanovo stvara:
Duše Sveti – zrako sveprožimajuća!

Ti li si punina duha i snage,
kojim Janje skida pečate
s Božjeg vječnog promisla?
Tobom poticani
jašu glasnici Suda svijetom
i oštrim mačem razlučuju
kraljevstvo svjetla od kraljevstva noći.
Onda će biti novo nebo i nova zemlja,
i sve dolazi na svoje pravo mjesto,
po tvome dahu:
Duše Sveti – pobjednička silo!

Ti li si graditelj, koji vječnu katedralu sazda,
što od zemlje kroz nebo seže?
Tobom oživljeni uzdižu se stupovi visoko
i stoje nerazorivo čvrsti.
Označeni vječnim imenom Božjim
uspravljaju se prema svjetlu, noseći kupolu,
koja sveti hram okrunjujući zatvara,
tvoje djelo koje svijet obuhvaća:
Duše Sveti – Božja oblikujuća ruko!

Ti li si, koji svijetlo zrcalo stvori,
najbliže prijestolju Svevišnjega
nalik moru od kristala
u kojem se božanstvo ljubeći motri?
Ti se priginješ nad tvoga stvorenja najljepšim djelom
i bliješteći svijetli ti
tvoj vlastiti sjaj ususret.
I svih bića čista ljepota
sjedinjena u dragom liku
Djevice, tvoje zaručnice bez mane:
Duše Sveti – Stvoritelju svemira!

Ti li si slatka pjesma ljubavi
i svetog straha,
što vječno odjekuje oko prijestolja Trojstva,
što svih bića čisti zvuk u sebi spaja?
Suglasje koje glavi udove pridružuje,
u kojem svaki
svoga bitka tajanstven smisao sretan nalazi
te kličući ižarava,
slobodno opušten u tvome strujanju:
Duše Sveti – vječno klicanje!

(Sv. Terezija Benedikta od Križa - Edith Stein)

zamakdushe @ 16:31 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, kolovoz 13, 2014


Godine 1954. bio je raspisan nagradni natječaj za najkraći životopis Isusa Krista. Nagradu je dobio tekst nepoznatog autora (nije naveo svoje ime).

Nagrađeni rad je objavio jedan američki časopis koji je izlazio na 12 jezika u 17 milijuna primjeraka.

Tekst glasi ovako:

„Evo mladića koji se rodio u nepoznatom selu, sina žene sa sela. Odrastao je u drugom selu. Radio je u drvodjelskoj radionici do svoje tridesete godine. Zatim je tri godine propovijedao obilazeći sela i gradove. Nikada nije napisao nijednog slova. Nikada nije bio na nekakvom političkom položaju. Nikada nije posjedovao kuće. Nikada nije imao svoje obitelji. Nije pohađao škole. Nikada svojom nogom nije stupio u velegrad. Nikad se nije udaljio više od 300 km od mjesta u kojem se rodio. Nikad nije učinio nešto od onih stvari što redovito prate veličine. Nije imao drugih vjerodajnica osim sebe samoga.

Još dok je bio mlad, javno je mnijenje zauzelo prema njemu neprijateljski stav. Prijatelji su ga ostavili. Bio je predan neprijateljima. Nad njim je izvršen neki nazovi – proces. Bio je raspet između dva razbojnika. Dok je umirao, njegovi su krvnici kockom odredili kome će pripasti jedina stvar koju je posjedovao: njegova vunena haljina. Bio je pokopan u grob što mu ga je privremeno ustupio odani prijatelj.

Od tada je prošlo više od devetnaest stoljeća, a i danas je on glavna superzvijezda koja ne pozna zalaza. On je na čelu svakog napretka ljudskog roda.

Bez pretjerivanja, mirne duše tvrdim:

- da sve vojske koje su ikada promarširale svijetom
- da sve flote koje su ikada bile naoružane,
- da svi parlamenti koji su se ikada sastali,
- da svi vladari koji su ikada vladali na zemlji
- da svi oni zajedno nisu imali toliki utjecaj na zemaljski život čovjeka koliko ovaj – JEDINI SAMOTNIČKI ŽIVOT“

zamakdushe @ 15:09 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, kolovoz 8, 2014Zbog neizmjerne vrijednosti i milosti koju primamo u euharistijskoj žrtvi, pozvani smo da Misu slavimo ponizno, pozorno i pobožno. Klanjanje, ljubav i duboko pokajanje trebalo bi nas neprestano ispunjavati.

Papa Pio Xll. divnim je riječima opisao s kakvim bi unutarnjim raspoloženjem trebalo slaviti svetu Misu: „S istim unutarnjim raspoloženjem koje je božanski Spasitelj imao kad se prikazao kao žrtva, poniznom pokornošću duha; to znači: s klanjanjem, ljubavi, hvalom i slavom prema Božjem veličanstvu, sam sebe prikazati kao žrtvu, odreći se sama sebe prema zahtjevima evanđelja, preuzeti na sebe određena i spontana pokornička djela, probuditi u sebi pokajanje i spremnost na zadovoljštinu zbog vlastitih grijeha.“ Upitajmo se uvijek iskreno je li ovo zaista i naš unutarnji stav kada slavimo svetu Misu. Znamo li koje milosti dobivamo na svetoj Misi?

Istinsko i aktivno sudjelovanje na svetoj Misi preobražava nas pa postajemo žrtva predanja kao i Isus. Ostaju nam tako duboko „utisnute bolne crte lica Isusova“ (sv. Pio Xll.) „da iskusimo Njega i silu Njegova uskrsnuća i udio u Njegovim patnjama, prilagođavajući se Njegovoj smrti.“ (Fil 3, 10)

Kad god je sveta Margareta Maria Alacoque nazočila svetoj Misi, uvijek je gledala u križ i goruće svijeće na oltaru. Križ ju je podsjećao na ono što je Isus za nju učinio, a goruće svijeće upozoravale su je na ono što bi ona trebala učiniti za Isusa – žrtvovati se i izgarati za Njega i brata čovjeka.

Kralj Ljudevit lX. svakodnevno je nazočio svetoj Misi klečeći na podu. Jednom mu je netko ponudio klupu za klečanje, ali kralj odvrati: „Bog se na svetoj Misi žrtvuje za nas, a kad se On razdaje, tad i kraljevi moraju pasti na koljena!“

zamakdushe @ 10:03 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, kolovoz 6, 2014

Bog! To je najopterećenija od svih ljudskih riječi! Nijedna
druga nije toliko kaljana, tako rastrgana. Naraštaji ljudi
navaljivali su na tu riječ teret svoga tjeskobnog života i
pritisnuli je k zemlji; ona leži u prašini i nosi teret sviju njih.

Martin Buber

zamakdushe @ 09:56 |Komentiraj | Komentari: 0Svetac zna samo za jedan zakon - ljubav.
Svetac ide samo pod jednom zastavom -
križem.
Svetac zna samo za jednu radost - vjeru u
Isusa.
Svetac zna samo za jednu knjigu - evanđelje.
Svetac zna samo za jedan jezik - molitvu.
Svetac ima samo jednu brigu - bližnjega.
Svetac ima samo jednu strast - davati.
Svetac ima samo jednu čežnju - činiti dobro.
Svetac ima samo jedno zanimanje - križni put.
Svetac ima samo jednu silu - volju.
Svetac ima samo jednu požudu - biti siromašan.
Svetac se samo jednoga boji - grijeha.
Svetac ima samo jedan program - Isusa.
Svetac računa samo na - raj.

zamakdushe @ 09:51 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
ponedjeljak, kolovoz 4, 2014


Riječ mučeništvo dolazi od grčke riječi koja znači i svjedočanstvo. Možemo dakle reći da je put kršćanina svjedočki put; kršćanin ide Isusovim stopama kako bi svjedočio za Isusa, a to svjedočenje često završava mučeništvom. Svaki pravi kršćanin Kristov je svjedok. Mi nismo neka ‘religija’ ideja, čiste teologije, lijepih stvari, zapovijedi. Ne, mi smo narod koji slijedi Isusa Krista i svjedoči – želi svjedočiti o Isusu Kristu, a to svjedočanstvo katkad završava žrtvom života.

Svjedočanstvo svakodnevnim životom, svjedočanstvo u teškoćama, svjedočanstvo u progonu, svjedočanstvo smrću, uvijek je plodno svjedočanstvo. Crkva je plodna i Majka kada svjedoči Isusa Krista. Naprotiv, kad se zatvori u sebe – recimo to tako – postaje sveučilištem ‘religije’; s lijepim idejama, hramovima, muzejima i mnogim lijepim stvarima, ali ne daje svjedočanstvo i onda postaje sterilna. To se događa i kršćaninu. Ako ne svjedoči, postaje sterilan jer ne prenosi život koji je primio od Isusa Krista.

Kakvo je moje svjedočanstvo? Jesam li svjedok Isusov, ili sam samo puki broj u nekoj sekti? Plodan sam jer dajem svjedočanstvo, ili sam sterilan jer ne dopuštam Duhu Svetom da me vodi naprijed u mom kršćanskom pozivu?

papa Franjo

zamakdushe @ 21:29 |Komentiraj | Komentari: 0
Mali Isus
Arhiva
« » kol 2014
Brojač posjeta
155592
Index.hr
Nema zapisa.